عمو دستای گرمت چرا سرده

پاهای پیرت دیگه خالی ز درده

عمو چرا چراغ خونتون دیگه خاموشه

چرا هر کی رو اینجا می بینم سیاه می پوشه

عمو نوازشم کن اگه بیداری

تو گفتی تا که هستم امنیت داری

عمو صبرم تمومه نگو رفتی

ببین تو اخرین سفر منو تنهام گذاشتی

عمو جونم عمو عمرم عمو سالار خونه

عمو رفتی سفرت تا ابد یادم می مونه

عمو جونم عمو عمرم عمو سالار خونه

عمو رفتی سفرت تا ابد یادم می مونه

عمو صدام بزن صداتو می خوام عمو

نفس بکش هواتو می خوام 

هنوز چشامای من باور نداره که عمو داره اشکم درمیاره

عمو جونم عمو عمرم عمو سالار خونه

عمو رفتی سفرت تا ابد یادم میمونه

عمو جونم عمو عمرم عمو سالار خونه

عمو رفتی سفرت تا ابد یادم می مونه 

منبع : عاشقانه های من و تو |فقط به عشق عمو...
برچسب ها : رفتی ,سفرت ,یادم ,خونه ,سالار ,جونم ,رفتی سفرت ,سالار خونه